Sedan igår är det alldeles för hög vattenförbrukning. Troligtvis är det någon som har läckage på sin glimpostventil! Har du nyss kommit till ön och satt igång ditt vatten, måste du kontrollera att det inte är läckage någonstans.

Ser du vattenansamling någonstans, vänligen rapportera detta till styrelsen.