Nivån i tanken har ökat något under natten och vi räknar med att vi har vatten under förmiddagen och över lunchen. Det finns risk för avbrott under eftermiddagen beroende förbrukningen.
Vattnet i en av de spolade brunnarna har klarnat och släpps nu upp i tanken. Det blir ett litet tillskott, men dagtid är det fortfarande mer vatten som går ut från pumphuset än vad som kommer in från brunnarna.