Vi har fortfarande problem med hög vattenförbrukning,  även nattetid,  vilket tyder på att det är ett ventilproblem eller annat läckage.  Brunnarna hinner inte leverera vatten i takt med förbrukningen under dagtid vilket innebär att tanken kan bli tom mot slutet av dagen. Det finns  därför risk för att vi  behöver stänga av vattnet under natten för att fylla tanken på nytt.  Vi avvaktar helgen innan vi sätter igång med en mer omfattande felsökning ute i vattenledningsnätet.