Efter lördagens jakt har ÖMT:s jaktlag fällt fyra grisar. Vi fortsätter vårt samarbete och planerar för fler insatser under hösten och vintern.