Ingen vattenläcka är lokaliserad, förbrukningen har minskat med läget är fortfarande kritiskt.

Felsökning kommer ske väg för väg under de närmaste dagarna med kortare avbrott i vattentillförseln som följd.