Resultatet från senaste vattenproven från pumphuset och från ett kök visar med ett undantag att vattnet är  tjänligt utan anmärkning. Ett kemiskt prov från pumphuset visar på en manganhalt av 0.05 mg/l vilket är precis på gränsen för anmärkning för en kommunal vattenanläggning, till vilket vår anläggning räknas. Motsvarande  prov från ett kök visar betydligt lägre managanhalt,

För den som vill veta mer om mangan finns  information på https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/mangan