För att utreda varför föreningens vattenförbrukning är så hög har en läcksökning utförts 2023-02-08.

Genom att stänga av alla glimpostventiler (Gpv) så har vi fått följande information:

• Antal Gpv som är avstängda.

• Antal Gpv som är trasiga.

• Vilken vattenförbrukning som är i ÖMT eget ledningsnät och därigenom få veta om eventuellt läckage finns i ÖMT:s ledningsnät eller på en av fastigheterna i föreningen.

Resultat

Totalt var 50 st Gpv avstängda, 10 st defekta. Vid en ventil upptäcktes blöt mark.

Angående defekta Gpv

• De flesta defekta Gpv går inte att stänga. Vissa ventiler snurrar bara så man aldrig kommer till stängt läge, övriga läcker när man stänger. Det verkar som alla ventiler håller tätt i öppet läge.

Hittat läckage

• Vid försök till avstängning av en fastighet så märktes ett tillfälligt, stort tapp i förbrukningen. Gpv gick inte att stänga, fastighetsägare kontaktades och läckage kunde konstateras.

Angående vattenförbrukning

• Vid uppdragets start låg förbrukningen på mellan 2,20 – 2,40 kbm/timme. Efter utfört arbete så sjönk förbrukningen till mellan 0,40 – 0,60 kbm/timme.

Åtgärder

Styrelsen kommer diskutera vidare hur informationen kring glimpostventilernas hantering ska tydliggöras. Styrelsen kommer också utreda möjligheter till att debitera fastigheter som inte följer bestämmelserna om glimpostventilen (se Att bo på Märsön).

Efterarbete

Samtliga Gpv:s ursprungliga läge innan läcksökning har återställts. Styrelsen kommer informera de som har defekt Gpv.