Arbetet i pumphuset idag avslutades klockan 11:00, och vattnet är igång som tidigare. Ytterligare arbeten kommer att ske, men datum för det är inte planerat.