Ny Gäddvägsbrygga

Styrelsen har beslutat att byta ut bryggan söder om Gäddvägen. Den befintliga bryggan har konstaterats vara i dåligt skick och skulle behöva omfattande reparationer för att bli säker. Även med…

Läs mer

Riskträd

En del äldre björkar har drabbats av röta och riskerar att falla om det blir kraftiga stormvindar. Inga olyckor har ännu hänt men vi har sett kraftig stamröta på avverkade…

Läs mer

Välkommen till vår nya webbplats

Som ni säkert har noterat i styrelseprotokollen under året så har vi arbetat på en webbplats för ÖMT. Det du ser här är det färdiga resultatet. Här  är det tänkt…

Läs mer