Om

Publicerat 2018-08- 31

Välkommen  

Den här webb-platsen är avsedd för information till medlemmarna I Östra Märsöns Tomtägareförening.

Här publicerar vi nyheter om vad som händer på Östra Märsön, ger information om vart man vänder sig i olika ärenden samt  ger en beskrivning av de gemensamma anläggningar vi har inom föreningen. Webb-platsen är även avsedd att vara ett bibliotek för de  regler, anvisningar  och dokument som föreningen tagit fram.

Vissa dokument, som protokoll från styrelsemöten och årsmöten kommer bara att publiceras som sammandrag här medan de fullständiga protokollen som tidigare distribueras till samtliga medlemmar.

Viktig information kommer som tidigare  att anslås på anslagstavlan och sändas direkt till alla medlemmar. Den här webbplatsen är alltså ett komplement till andra informationsvägar.

Det finns också möjlighet att prenumerera på nyheter som publiceras på webb-platsen. dvs du får automatiskt ett E-mail med nyheten. Aktivera genom att klicka på ”Följ” nere till höger och följ sedan anvisningarna

Vi vill naturligtvis gärna ha synpunkter på  webbplatsen och förslag till förbättringar. Vi har valt att inte ha något diskussionsforum här så sänd istället dina förslag till:

omtomtagare@outlook.com

Hälsningar
Styrelsen