Stora Enso kommer nu i veckan att börja med skogsavverkning på delen av Märsön, som ligger öster om Braxvägen. 
Avverkningen gäller inte vår mark, men Östra Märsövägen kommer användas för uttransport av timmer.
Transporterna kommer ske i januari/februari när det finns tjäle i marken.
Vi har gjort en gemensam besiktning av vägen innan transporterna för att senare kunna bedöma påverkan och eventuell skada.