Vattenansvariga kommer att börja koppla på sommarvattnet på fredag em/kväll (15/4). Det kan mycket väl vara så att det fortfarande är fruset någonstans och då får det väg- avsnittet anstå ytterligare en vecka. Ledningar kan också ha skadats under vintern så börjar vi förlora vatten så kan vi behöva stänga av igen för felsökning och reparation.