20150913_130434 (2)

Styrelsen beslöt på det senaste styrelsemötet att genomföra anläggandet av en gångväg längs den södra stranden, mellan Braxbadet och Gäddvägsbryggan. En sträcka på ca 800 m.

En  provsträcka har anlagts av Tomas Jonsson, Lakevägen, som underlag för styrelsens beslut. Arbetet fortsätter nu omedelbart med hela sträckan.

Gångvägen kommer att bli ett fint promenadstråk längs stranden och den kommer också att underlätta för många boende att komma till badet.

Styrelsen beslöt också att utsikten mot vattnet från gångvägen skall förbättras genom att träd och buskar röjs på lämpliga ställen. Styrelsen tar gärna emot förslag från kontaktpersoner och fastighetsägare om hur det arbetet kan utföras.