ÖMT har – med förbehåll enligt nedan – fått tillstånd från Enköpings kommun för eldning av trädgårdsavfall på privat tomtmark mellan den 5 april och 5 maj 2019.

Enköpings kommun avslagit ÖMTs ansökan om förlängd tid för eldning på allmänningarna. På allmänningarna gäller därför att eldning endast är tillåten mellan 15 april och 30 april.

Se bifogat meddelande nedan.

eldning-_2019