ÖMT har – med förbehåll enligt nedan – fått tillstånd från Enköpings kommun för eldning av trädgårdsavfall på privat tomtmark mellan den 4 oktober och 3 november, 2019.

Enköpings kommun avslagit ÖMTs ansökan om förlängd tid för eldning på allmänningarna. På allmänningarna gäller därför att eldning endast är tillåten mellan 15 oktober och 31 oktober.