ÖMT har tillstånd från Enköpings kommun för en förläng eldningsperiod även för hösten.

Det är  tillåtet att elda trädgårdsavfall mellan den 6 oktober och 5 november 2017 under förutsättning att kommunens och ÖMT:s regler för eldning följs.

Enköpings kommun har i år skärpt villkoren för föreningens tillstånd. Vad som nu gäller framgår i brev från ÖMT som sänts ut med E-post samt delats ut i brevlådorna  till de som inte har E-post.

Ta del av det brevet innan du börjar elda.