Trafikmätningar 2010-2015

Sammanställning av trafikmätningar 2010-2015.

Under perioden 18-25 juni 2015 genomförde Enköpings kommun en trafikmätning på Östra Märsövägen med mätpunkt vid Abborrvägen. Tidigare har mätning skett vid tre tillfällen: Juni 2010, september 2010 samt september 2014. Dessa gjordes vid Abborrvägen och Gösvägen/Idvägen. Denna gång gjordes mätning enbart vid Abborrvägen.

Bedömningen är att hastigheterna har minskat jämfört med 2010. Alla jämförbara hastighetsvärden  är lägre för 2015 jämfört med 2010 och 2014.

Genomsnittshastighet (Va).

2010 var Va 38 km/h vid Abborrvägen och 31 km/h vid Gösvägen.
2014 var Va 35 resp 27 km/h vid dessa vägar.
2015 var Va 29 km/h vid Abborrvägen.

Hastighet som 85% av passagerna underskred (V85).

2010 körde 85 % av fordonen långsammare än 47 km/h vid Abborrvägen och mindre än 40 km/h vid Idvägen.
2014 var motsvarande V85 42 resp 35 km/h.
2015 var V85 38 km/h vid Abborrvägen.

Högsta uppmätta hastighet (V-max) .

2010 var V-max 78 km/h vid Abborrvägen och 72 km/h vid Idvägen.
2014 var V-max 76 resp 43 km/h.
2015 var V-max 62 km/h vid Abborrvägen.

Genomsnitt av de fem högsta uppmätta värdena.

2010 var genomsnitten 74 km/h vid Abborrvägen och 69 vid Idvägen.
2014 var genomsnittet 69 resp 42 km/h för dessa värden.
2015 var genomsnittet 58 km/h vid Abborrvägen för dessa värden.

Hur många kör för fort vid Abborrvägen?

2010 körde 16% under 30 km/h, 91% under 50 km/h och 9% körde över 50 km/h.
2014 körde 27%% under 30 km/h, 97% under 50 km/h och 3% körde över 50 km/h.
2015 körde 52% under 30 km/h, 90% körde under 40 km/h och  99% under 50 km/h och 1% körde över 50 km/h.

Hur många kör för fort vid Idvägen?

2010 körde 41% under 30 km/h, 97% under 50 km/h och 3% körde över 50 km/h.
2014 körde 71%% under 30 km/h, 100% under 50 km/h och 0% körde över 50 km/h.
För 2015 finns ingen sådan mätning.

5 juli, 2022