Skötsel av vägområden

Publicerat 2015-07-26

Fastighetsägarna  skall se till att träd och buskar inte växer in i vägområdet och är hindrande för renhållnings- och snöröjningsfordon.  Det gäller även träd och buskar som växer mellan tomtgräns och vägkant, dvs på allmän mark.

Enköpings kommun har utfärdat anvisningar om vad som gäller för sopbilar och slamsugningsfordon.Se länk nedan.
Råd_och_anvisningar_transporter

5 juli, 2022