Vattenproblemen verkar vara lösta för den här gången. En brusten koppling har hittats i en tvättstuga och utflödet är nu normalt. Sammantaget verkar det alltså ha varit två fel, dels en oriktigt hanterad glimpostventil  dels den nu hittade kopplingen.