På onsdag 13 september kommer elmätaren på pumphuset att bytas någon gång mellan 8 och 9 på morgonen. Bytet tar bara ca 5 minuter, men under den tiden är pumphuset strömlöst. Bytet av elmätare sammanfaller med bytet av en ventil på Gösvägen, som det står om i föregående meddelande.