Lördag den 18 juli kl 11:00 går starten för Märsö-loppet 2015.

Läs mer här:  Marsoloppet 2015

Välkomna
Magda Rosloniec
Gösv 52