Idag kommer arbete i pumphuset att ske från klockan 10:30 och några timmar framåt. Det kan förekomma kortare avbrott i vattenleveransen, sannolikt endast några minuter åt gången. Nytt meddelande kommer när arbetet är avslutat.