En inventering av samtliga båtplatser kommer utföras i juli.

Bryggkommittén önskar att alla som inte ska använda sin båtplats denna sommar snarast anmäler sin plats vilande.

Om ingen båt är sjösatt och om platsen inte är anmäld som vilande så kommer den noteras som vakant. Detta medför att man riskerar att bli av med sin plats till 2024.

Anmälan görs till bryggor@ostramarson.com

Regler och anvisningar för båtplatser: https://ostramarson.com/om-2/regler-for-batplatser/