Fakturan på årsavgiften kommer att sändas ut under denna vecka (vecka 10)- Avgiften skall vara betald senast den sista mars.