ÖMT har fått tillstånd från Enköpings kommun för en förläng eldningsperiod.

Det är nu tillåtet att elda trädgårdsavfall mellan den 7 april och 7 maj 2017 under förutsättning att kommunens och ÖMT:s regler för eldning följs.

Enköpings kommun har i år skärpt villkoren för föreningens tillstånd. Vad som nu gäller framgår i brev från ÖMT som sänts ut med E-post samt delats ut i brevlådorna  till de som inte har E-post.

Ta del av det brevet innan du börjar elda.