Båtsäsongen 2024 är här och nedan följer lite viktig info:

Nu är registret för båtplatser inventerat och uppdaterat.
https://ostramarson.com/att-bo-pa-ostra-marson/bryggor-och-batplatser/

Det kommer inte att anslås några nya tavlor med adresser, endast platsnummer.
Detta då listorna blir inaktuella väldigt fort.
Tillhörande adresser uppdateras framöver digitalt via länken ovan.

Alla platser som inte var i bruk och heller inte anmält sig vilande under 2023 eller återkopplat på något sätt har markerats som vakanta och kommer därmed fördelas till nya intressenter framöver. Om ni vet med er att ni kanske inte har meddelat om att behålla er plats så gör det snarast. Uppmanar alla att söka på sin plats eller adress i registret ovan och kontrollera att det stämmer. Får man ingen träff eller om listan “felaktigt” visar vakant och man önskar behålla sin plats så meddela bryggansvarig på bryggor@ostramarson.com

Inventeringen visar att cirka 50% av båtplatserna är vakanta, vilket nu innebär att registret stämmer mycket bättre överens med verkligheten.

Glöm inte heller att båttrailers vid dansbanorna ska märkas med adress och namn.

Dykinspektion och eventuellt kättingsunderhåll av bryggorna vid Lake-Gös samt Braxvägen kommer utföras närmaste dagarna.

Trevlig båtsommar!

/ Bryggansvariga