Kontakt

Kontakt med tomtägarföreningens styrelse och funktionärer sker enklast via e-postadress till styrelsen styrelsen@ostramarson.com eller genom att lämna ett meddelande i Styrelseordförandes brevlåda, Gäddvägen 3.

Vid brådskande ärenden, som kräver omedelbara åtgärder kontakta ordförande Nicklas Lundman 0739832902

  • Vägar: Stephan Wilbrand 0705706889
  • Mark och avlopp: Ingela Martinis 0702965831
  • Vatten:  Jimmy Rousou 0735321655
  • Bryggor och båtar: Marcus Dahl, bryggor@ostramarson.com, 0768680016
  • Information (hemsida, utskick): Joakim Nordström 0730579800
  • Övriga ärenden: Styrelseordförande 0739832902

Nya  fastighetsägare skall snarast efter köp lämna sina kontaktuppgifter till föreningen på e-post: styrelsen@ostramarson.com

Nycklar till föreningens förråd för röjsågar finns hos Ingela Martinis.

Telefonnummer till kontaktpersoner och övriga funktionärer finns i ÖMTs matrikel

22 augusti, 2022