Vattenproblem 29/7

Vattnet tog slut omkring midnatt och pumparna  slogs av. Vi räknar med att tanken blir fylld och vattnet kan slås på igen omkring kl 08 idag. Vi har i över en vecka  haft högre förbrukning än normalt, även nattetid, vilket tyder på allt inte står rätt till.  Sannolikt är det en glimpostventil som står i fel läge. Har ni förlängt sommarvatten, kontrollera  era ventiler och även grannarnas. Håll som vanligt utkik efter vatten i diken etc.

Vattenproblem uppdatering 13/7

Vattenförbrukningen är nu normal igen. Uppenbarligen har någon kran varit öppen eller någon haft problem med sin vatteninstallation utan att meddela oss.

Vi har emellertid några elproblem i vattenverket vilket kan innebära kortare vattenavstängningar under de närmaste dagarna.

 

Vattenproblem uppdatering 12/7

Vi har fortsatta problem med hushållsvattnet. Utflödet av vatten är större än vad brunnspumparna hinner fylla på. Det innebär att tanken töms och att vattnet kommer att stängas av någon gång under dagen idag om vi inte kan lokalisera felet.  Utflödet kan bero på ett läckage eller på att någon hanterat en glimpostventil för förlängt sommarvatten på fel sätt.

Problemen började igår förmiddag omkring klockan  09 och utflödet har därefter varit konstant.   Har du rört din glimpostventil så kolla  att den är korrekt öppen eller stängd.   Titta gärna till grannarnas ventiler också.   Var också uppmärksamma  på vatten i diket eller brusande ljud och rapportera om ni ser eller hör något.

 

Hälsningar

Vattenansvariga gm Per Linder

 

Vattenproblem 11/7

Vi har för närvarande en mycket stor vattenförbrukning. Vi vet ännu inte orsaken.  Vattnet  är för närvarande avstängt och vi  håller på att fylla tanken på nytt. Vi kommer troligvis inte att kunna  koppla på förrän sent i kväll eller i morgon bitti.

 

 

Vattenproblem 24/6 -löst

Hushållsvattnet är nu igång igen efter en elektrikerinsats.  Som vanligt kan det komma  lite brunt vatten när vattensystemet startas på nytt. Detta beror på beläggningar i rören som slits loss i tryckstöten vid påslag.

Vattenproblem -24/6

Vi har ett elfel i vattenverket, vilket bland annat innebär att pumparna  för utgående vatten inte fungerar. Vattentrycket är på grund av det myckt lågt  och många får inget vatten alls.

Felsökning pågår.

Midsommar 2020

Nu är det midsommar igen. Det ser ut att bli fin  midsommar och på grund  av reserestriktionerna kan vi nog komma att bli ännu fler än vanligt på ön.

Syrelsen vill förutom att önska en trevlig midsommar också som vanligt påminna om några saker:

Vattensituationen

Vi vet ju av erfarenhet att vattenförbrukningen är som störst just vid midsommar då många är i sina hus och kanske också har gäster.

Vi har nu i flera år i rad klarat vi oss från vattenavstängningar och låt oss hoppas att det går även i år.  Tänk därför på att vara mycket försiktig i vattenanvändningen, duscha kort, diska inte under rinnande vatten och använd absolut inte föreningens vatten till annat än matlagning, tvätt och disk.

Det kan också vara bra att i god tid i förväg ha hällt upp vatten för matlagning etc i några hinkar, om det skulle bli vattenbrist.

Vi vill också ytterligare en gång påminna  om de så kallade glimpostventilerna för förlängt sommarvatten. Som vi informerat om under våren så skall de här ventilerna aldrig  användas som vanliga avstängningsventiler utan endast när vattensystemet i huset skall tömmas på vatten. Om du ändå av någon anledning skall manöverera din glimpostventil under midsommar, se då noga till att den är helt stängd eller helt öppen, annars kan hela föreningen bli utan vatten.

Trafiken

Det är inte bara många människor på ön över midsommar utan även många bilar. Se till att parkerade bilar inte står i vägen för trafiken. Vägarna måste  vara framkomliga för alla och framförallt för  utryckningsfordon om något skulle hända.

Med önskan om en trevlig midsommar och sommar

Styrelsen ÖMT

Vattenavbrottet inställt

Reparationen av vintertappställena har kunnat göras utan att stänga av vattnet. Det finns nu 10 fungerande tappställen inför nästa vinter.

Årsmötet senareläggs

Styrelsen har beslutat att senarelägga årsmötet till preliminärt den 9 augusti. Anledningen är Folkhälsomyndigheterna anvisningar och rekommendation om folksamlingar samt riskgrupper. Flyttningen är ett avsteg från föreningens stadgar men styrelsen anser det försvarligt med den extraordinära situation vi nu har med Coronasmittan.  Föreningens revisorer har inget att invända mot senareläggningen.

Tillfälliga vattenavbrott

De närmaste veckorna kommer det förekomma tillfälliga vattenavbrott för diverse åtgärder i systemet.

Vi kommer meddela tidpunkter i förväg, när vi vet.