Information gällande skogsavverkning och transporter på Östra Märsövägen

Stora Enso kommer nu i veckan att börja med skogsavverkning på delen av Märsön, som ligger öster om Braxvägen. 
Avverkningen gäller inte vår mark, men Östra Märsövägen kommer användas för uttransport av timmer.
Transporterna kommer ske i januari/februari när det finns tjäle i marken.
Vi har gjort en gemensam besiktning av vägen innan transporterna för att senare kunna bedöma påverkan och eventuell skada.

Hög vattenförbrukning

Vi har sedan natten till fredagen en hög vattenförbrukning. Vi vet ännu inte orsaken men kommer att börja felsökning så snart det går. Det är ockå viktigt att alla som kan omgående ser till sina egna anslutningar och ledningar, både på tomten och i husen så det inte har frusit sönder någonstans. Brunnarna kan ännu så länge leverera tillräckligt med vatten men situationen kan ju komma att förvärras och då kan vi tvingas av stänga av hela eller delar av anläggningen.

Fortsatta vattenproblem 7/8 09:30

Vi har fortsatta vattenproblem. När vattnet kopplades på i går kväll så tömdes tanken snabbt och vattnet har varit avstängt under natten. Slogs på igen 08:00 men fortsatt stort utflöde så det kan komma att behöva stängas igen.

Vi misstänker att någon har manövererat sin glimpostventil ( dvs de nedgrävda ventilerna) trots att det är förbjudet eller att en sådan ventil börjat läcka. Kolla därför era egna och grannarnas glimpostventiler.

Det kan naturligtvis också vara en läcka på ledningarna någonstans så håll uppsikt över vatten i dikena etc.

Vi tar för givet att ingen fått den vansinniga idén att fylla sin pool med hushållsvatten.

Har du frågor om glimpostventilerna eller ser någon som kan indikera en läcka så kontakta vattenansvarig Jimmy Rousu ( se kontakter ovan)

Vattenbrist

Vi har haft hög förbruknng under dagen idag och brunnarna hinner inte fylla på i takt med förbrukningen. Tanken är nu tom. Vi räknar med att vattnet är tillbaka om några timmar.

Vattenflöde

På grund av mycket stort utflöde, av okänd anledning, så hade vi vattenproblem under kvällen igår.

Vattnet skall fungera normalt nu.

Vattenbrist

Det har varit väldigt stor vattenförbrukning under helgen och det har orsakat brist.

Tankarna är nu fyllda igen och det skall fungera normalt.

När många tappar vatten, rycks beläggningar bort i rören, och det kan bli brunfärgat.

Årsmöte 2021

Östra Märsöns Tomtägareförenings årsmöte kommer i år hållas i augusti.

Datum: Söndag den 8 augusti

Tid: kl 10:30

Plats: Enköpingsnäs Bygdegård (samma som tidigare år)

Midsommar 2021

Nu är det midsommar igen och det ser ut att bli fin midsommar även i år.

Syrelsen vill förutom att önska en trevlig midsommar också som vanligt påminna om några saker:

Vattensituationen

Vi vet ju av erfarenhet att vattenförbrukningen är som störst just vid midsommar då många är i sina hus och kanske också har gäster.

Vi har nu i flera år i rad klarat vi oss från vattenavstängningar och låt oss hoppas att det går även i år.  Tänk därför på att vara mycket försiktig i vattenanvändningen, duscha kort, diska inte under rinnande vatten och använd absolut inte föreningens vatten till annat än matlagning, tvätt och disk.

Det kan också vara bra att i god tid i förväg ha hällt upp vatten för matlagning etc i några hinkar, om det skulle bli vattenbrist.

Trafiken

Det är inte bara många människor på ön över midsommar utan även många bilar. Se till att parkerade bilar inte står i vägen för trafiken. Vägarna måste  vara framkomliga för alla och framförallt för  utryckningsfordon om något skulle hända.

Med önskan om en trevlig midsommar och sommar

Styrelsen ÖMTÄndraRedigera