Midsommar

Hej! Vi är några glada öbor som tagit stafettpinnen och fixar midsommar på östra Märsöns dansbana. Evenemanget blir lite mindre detta år då firandet först riskerade att utebli pga få…

Läs mer

Vildsvinsjakten

Inatt har jaktlagets insatser gett utdelning. En stor galt har fällts. Jakten fortsätter och vi hoppas kunna minska beståndet ytterligare. 

Läs mer

Styrelsemöte 2024-04-28

Se bifogad fil för protokoll från styrelsmötet. Styrelsemote-2024-04-28Ladda ner

Läs mer

Eldning av trädgårdsavfall

Angående nya dekret för bioavfall från EU. I Enköpings kommun gäller under 2024 samma regler för eldning av trädgårdsavfall som tidigare. Du får elda det du inte kan kompostera 15-30…

Läs mer

Vattnet stängs av 22-25:e april

Påminnelse om att vattnet kommer stängas av nästa vecka p.g.a. rörspolning. Detta påverkar samtliga fastigheter. Det är viktigt att ni inte öppnar några kranar eller spolar i toaletten när spolningen…

Läs mer

Vattnet avstängt

Starten av sommarvattnet gick inte som vi hoppats. Förbrukningen var alldeles för hög och nu är vattnet slut. Vattnet kommer att vara avstängt tills imorgon förmiddag då vi gör ett…

Läs mer

Hög vattenförbrukning

Vi har nu slagit på sommarvattnet och förbrukningen är alldeles för hög. Vänligen kontrollera era fastigheter för eventuella vattenläckage. Om inte förbrukningen sänks så kommer vattnet ta slut.

Läs mer

Sommarvatten

På lördag förmiddag, den 13:e april, kommer sommarvattnet slås på. Vänligen kontrollera att era sommarvattenventiler är stängda.

Läs mer

Avstängning av vatten

Vi kommer och spolar vattenledningen! Som ett led i underhållsarbetet kommer Pollex AB, på uppdrag av Östra Märsöns tomtägareförening att utföra renspolning av vattenledningsnätet under perioden 22:a-25:e april. Din fastighet…

Läs mer

Angående årsavgiften

Har du redan betalat årsavgiften och fått din faktura kan du bortse ifrån detta! En vänlig påminnelse om att förfallodag för årsavgiften är den 31:a mars. Fakturor för årsavgiften skickades…

Läs mer