Vattenbrist

Det har varit väldigt stor vattenförbrukning under helgen och det har orsakat brist.

Tankarna är nu fyllda igen och det skall fungera normalt.

När många tappar vatten, rycks beläggningar bort i rören, och det kan bli brunfärgat.