Ved för fri avhämtning

Det finns en hel del ved att hämta från avverkningar på allmänningen söder om Gösvägen. Dels mellan den nya gångvägen och stranden, dels nedanför Gösvägen 32. Det mesta är sågat i ca 1.5 meters längder. Huvudsakligen björk men även en del al och lärk.