Styrelsen tackar för visat intresse och engagemang på årsmötet den 9/8.

Styrelsen hade sitt konstituerande styrelsemöte 16/8.

Protokoll kommer snart att distribueras.