Det finns en hel del ved att hämta från avverkningar på allmänningen söder om Gösvägen. Dels mellan den nya gångvägen och stranden, dels nedanför Gösvägen 32. Det mesta är sågat i ca 1.5 meters längder. Huvudsakligen björk men även en del al och lärk.