Det finns ved att hämta vid vägkanten och på allmänningen mellan Idvägen 14 och 16. Sågad men inte huggen.