Vi har lokaliserat en trolig läcka på Gösvägen och en del av Gösvägsledningen har stängts av. Vattenförbrukningen är fortsatt hög men lägre än tidigare. Vi får gräva upp och se vad som hänt kommande vecka.

Uppdatering kl 21:00. Ytterligare en läcka har hittats vid en tappkran på huvudlednngen vid dansbanan/Gäddvägen. Stor läcka där mycket vatten försvinner. Reparation nästa vecka  och troligen måste hela vattensystemet stängas ned under reparationen.