Arbetet i pumphuset är avslutat för dagen, men det återstår en del att göra. Vilken dag det kan bli aktuellt återkommer vi till.