Arbete på pumpanläggningen kommer att ske under förmiddagen, och det kan bli kortare avbrott på vattenleveransen. Det meddelas när arbetet är slutfört.