Under natten fylldes tanken helt, och vattnet bör även idag räcka hela dagen. Vi får ändå räkna med att det kan bli avbrott framåt kvällen beroende på förbrukningen.