Vi har fått ner förbrukningen till en nivå där ungefär lika mycket vatten kommer in till pumphuset som det går ut. För att fylla på vatten i hålltanken i pumphuset, behöver vi stänga allt vatten från 14.00 till 17.00. Därefter öppnar vi successivt upp allt vatten, både sommarvatten och förlängt sommarvatten, för att fortsätta läcksökandet. Om vi inte får ner förbrukningen tillräckligt, kan det bli nödvändigt att stänga helt över natten. Mer information om det kommer senare idag.