Vi satte på vattnet på nytt kl 13:00 idag och tanken tömdes till kl 16. Vi har alltså fortsatt ett stort läckage någonstans.

Vi kommer nu att fylla tanken under natten och vattnet sätts på igen ca kl 07 i morgon. Är det då fortsatt läckage så kommer vattnet att ta slut på några timmar igen.

Vi uppmanar återigen alla att kontrollera sina (nedgrävda) ventiler och även kontrollera grannarnas att de är helt öppna  eller helt stängda. Rapportera allt ni kan misstänka  är ett tecken på vattenläcka  till styrelsen.