Vi har för närvarande problem med ett vattenläckage någonstans i ledningsnätet vilket gör att mer vatten försninner ut än vad brunnarna  förmår leverera. Vattnet är för närvarande avstängt men kommer att sättas på på nytt i kväll 10/12.  Under morgondagen 11/12 och även 12/12 kommer  det sk “förlängda  sommarvattnet”att tidvis vara avstängt för felsökning.