Reparationen av vintertappställena har kunnat göras utan att stänga av vattnet. Det finns nu 10 fungerande tappställen inför nästa vinter.