Vattenanalysrapporter har inkommit från SGS. Resultatet är Tjänligt, med teknisk anmärkning. Den tekniska anmärkningen beror på natrium-värdet som var aningen förhöjt; värdet ligger på 100 mg/l, vilket sannolikt beror på den höga förbrukning vi sett denna sommar. För referens kan nämnas att vid värden på 200 mg/l ges en estetisk anmärkning där en kan känna smakförändring. Förutom teknisk och estetisk anmärkning kan även hälsomässig anmärkning ges, men det är alltså ingen anmärkning vi fått på öns dricksvatten. Östra Märsöns dricksvatten är tjänligt.

För referens se bl.a. Livsmedelsverkets skrift om enskild brunn, notera dock att vi som förening har högre krav än de med egen brunn.

För att säkerställa en god vattentillgång med tjänligt vatten framöver har styrelsen beslutat att borra en ny brunn, och stänga av den som inte gav så mycket vatten.

Vi måste alla hjälpas åt att hålla nere vattenförbrukningen

För att ytterligare hjälpa till att både hålla ner natrium-nivåerna och ett bra flöde i våra kranar, ombeds samtliga vattenbrukare att hålla nere vattenförbrukning genom att t.ex. buteljera vatten i kylskåp och inte spola för kallvatten, ta korta duschar och självklart inte vattna gräsmatta eller fylla poolen med vårt dricksvatten. För mer tips och information och Enköpings allmänt låga gundvattennivå, läs på Enköpings kommuns hemsida.