Som ni säkert har noterat i styrelseprotokollen under året så har vi arbetat på en webbplats för ÖMT. Det du ser här är det färdiga resultatet.

Här  är det tänkt att vi skall publicera nyheter om vad som händer på Östra Märsön, ge information om vad man vänder sig i olika ärenden samt  ge en beskrivning av de gemensamma anläggningar vi har inom föreningen. Webb-platsen är även avsedd att vara ett bibliotek för de  regler, anvisningar  och dokument som föreningen tagit fram

En strävan i arbetet har också varit att webb-platsen skall vara enkel att hantera och publicera information på. Den kan därför tyckas lite fyrkantig och utan många av de funktioner och finesser man kan hitta på kommersiella webb-platser, men det är alltså ett medvetet val vi har gjort.

Vi vill också trycka på den möjlighet som finns att prenumerera på nyheter vi kommer att publicera här . Läs mer om hur webbplatsen är tänkt att fungera och hur man prenumererar under Om i menyn.

Vi har också nu gjort en uppdatering och översyn av den information som tidigare har publicerats i broschyren “Att bo på Östra Märsön”. Läs den nya versionen här.

Men bilden på anslagstavlan i sidhuvudet, är inte den väldigt fantasilös?. Jo det tycker vi också men vi tänkte att det är något som medlemmarna  säkert tar tag i. Vi vill därför gärna ha ett förslag till ny bild som kan symbolisera Östra Märsön.  Tänk på att formatet måste vara ungefär detsamma som den nuvarande bilden. Sänd ditt förslag till E-postadressen nedan.

Avslutningsvis så vill vi gärna  ha synpunkter på webb-platsen, förslag till förbättringar och inte minst om ni saknar någon information. Synpunkter tar vi emot på  web-ostramarson@outlook.com

Hälsningar

Styrelsen

.