De närmaste veckorna kommer det förekomma tillfälliga vattenavbrott för diverse åtgärder i systemet.

Vi kommer meddela tidpunkter i förväg, när vi vet.