Ett antal av tappställena  för vintervatten har visat sig vara ur funktion, huvudsakligen på grund av sönderdragna  stänger till ventilerna. De fungerande tappställen är:

  • Abborrvägen båda tappställena
  • Gäddvägen 1
  • Idvägen båda tappställena
  • Braxvägen 2

Icke fungerande tappställen kommer att tills vidare märkas med en skylt att tappstället är ur funktion.