Enköpings kommun har på styrelsens önskemål gjort en trafikmätning under perioden
18-25 juni. Platsen för mätningen var vid anslagstavlan och under dessa dagar gjordes 2270 passager.

Tendensen är att hastigheterna har sjunkit på Östra Märsövägen. jämfört med mätningarna 2010 och 2014. Genomsnittshastigheten var nu 29 km/tim och också de högsta hastigheterna har gått ned jämfört med tidigare.

Läs mer här.