Arbetet i pumphuset är avslutat. Vattenleveransen är igång som tidigare.