Protokollet från det senaste styrelsemötet är nu distribuerat via e-post.

De nya stadgarna samt karta över kontaktområden finns här på hemsidan.

Stadgar

Karta över kontaktområden